Η Εταιρεία

Η εταιρεία Goodmans home ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2004 από τον Χρίστο Κουτμουριδη με στόχο την μελέτη-κατασκευή & διαχείριση κτιριακών και τεχνικών έργων.

Η ίδρυση της εταιρείας είχε και έχει σαν σκοπό της:
Την Μελέτη και Κατασκευή Κτηρίων και Κατοικιών Υψηλής Ποιότητας και Άρτιας Αισθητικής, που βελτιώνουν το περιβάλλον και προάγουν το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου.

Τα εφόδια της εταιρείας για την πραγματοποίηση του στόχου και την πρόοδό της αποτελούν:
Ακεραιότητα και ηθική, άρτια οργάνωση, υψηλή τεχνογνωσία, συνεχής εκπαίδευση και διαρκής ενημέρωση.

Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η διατήρηση ενός ειδικευμένου προσωπικού στους επιμέρους τομείς των κτισμάτων επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν στο χώρο των κατασκευών.

Ο μελλοντικός στόχος της εταιρείας, είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλους τομείς, υποστήριξης των κατασκευών.

Τα Έργα Μας

Milonas Diesel Systems

Milonas Diesel Systems


Skuba Hellas

Skuba Hellas